Gå til hovedinnhold

Styret

Styret består idag av følgende syv basketinterreserte:

Leder

Jon Flaaten
tlf 91542218
jon@flaaten.com

 • Planlegger og følger opp klubbens totale virksomhet
 • Forbereder og kaller inn til styremøter
 • Kontaktperson overfor NBBF og Region Øst
 • Sender ut lisensfakturaer og lisenslister
 • Svarer på spørsmål ang. skader og forsikring (lisens)
 • Godkjenner utbetalinger i banken
 • Godkjenner overganger
 • Ansvarlig for medlemsregister
 • Ansvarlig for PBBK mailen

Nestleder

Bente Lund Johannessen
tlf 91330484
bjohannessen@deloitte.no

 • Lederens stedsfortreder
 • Kan tildeles/påta seg særskilte oppgaver/ansvarsområder
 • Kontaktperson for utleier (Bymiljøetaten) og Persbråten VGS
 • Avholder lagkontaktmøter
 • Kontaktperson overfor lagkontakter

Sekretær

Astri Strand Lindbæck
Tlf. 47 05 42 92
astri.lind@gmail.com

 • Ivaretakelse av klubbens arkiver
 • Referater fra styremøtene

Kasserer

Ikke besatt, kontakt leder

 • Klubbens regnskap føres av ekstern regnskapsfører
 • Kontaktperson overfor regnskapsfører og konterer bilag
 • Foretar utbetalinger
 • Holder styret orientert om den økonomiske situasjonen

Sportslig ansvarlig

Ikke besatt, kontakt leder

 • Sportslig ansvar for klubben
 • Ansvarlig for trenersamlinger
 • Organisere treningstider
 • Organisere trenere til lag

Rekrutteringsansvarlig

Ikke besatt, kontakt leder

 • Ansvar for klubbens rekruttering
 • Organiserer klubbens kurs ved AKS
 • Sørger for gjennomføring av andre rekrutteringstiltak

Materialforvalter

Joachim Leonthin
tlf 40784850
jokkeleon@gmail.com

 • Holder oversikt over klubbens eiendeler (Drakter, baller, utstyr osv)
 • Påser at prosedyre for drakter blir fulgt
 • Kontaktperson overfor drakt- og utstyrsleverandører
 • Påser at utstyrsrommet holdes ryddig
 • Ansvarlig for innnkjøp av materiell

Webansvarlig

Ikke besatt, kontakt leder

 • Sørge for den daglige driften og oppdatere pbbk.no og facebook
 • Hente inn og publisere bilder og nyhetssaker

Hallvaktsansvarlig (ettermiddag og helg)

Bente Lund Johannessen
tlf 91330484
bjohannessen@deloitte.no

 • Har det overordnede ansvaret for hallvaktene
 • Fordeler ut hallvaktene til lagkontakter
 • Ansvarlig for opplæring av hallvaktene
 • Er kontaktperson overfor lagkontakter

Sekretariatsansvarlig

Bente Lund Johannessen
tlf 91330484
bjohannessen@deloitte.no

 • Har det overordnede ansvaret for sekretariat til kamper
 • Fordeler ut sekretariatvaktene
 • Ansvarlig for opplæring av sekretariatet

Dommeransvarlig

Ikke besatt, kontakt leder

BLNO-ansvarlig

Ole Gunnar Moss

tlf 930 19 894
ole_gunnar_moss@hotmail.com

 • Ansvarlig for organisering og aktiviteter rundt BLNO-stasning


Sponsorer

Logo Arntzen de Besche
Logo Frogner Bygg Service AS
Logo Soulsport