Gå til hovedinnhold

Hallvakt på kveldene

RUTINER FOR VAKTANSVAR I PERSHALLEN PÅ KVELDENE

Rutinene for vaktansvar er som følger:

Last ned vaktlisten her.

 1. Første vakt henter nøkkel i nøkkelskap Henriks vei 3 Johan Borchgrevink. Nøkkelskapet er plassert på gjerdet ved lyktestolpen. Koden får dere opplyst av lagkontakten på laget deres.
 2. Hallen låses automatisk klokken 16.30. Vakt 1 starter opp kl 16.30 (presis). Dere må åpne hallen ved hjelp av nøkkelkortet. Dere legger nøkkelkortet mot kortleseren, deretter taster dere kode (står på kortet) og avslutter med «OFF» (*). For å åpne døren trykker dere på den store døråpneren. Døren åpnes da automatisk: På denne måten skrur dere også av alarmen til hallen.
 3. Det ligger parkeringskort sammen med nøkkelen som dere kan bruke. Husk å levere dette til neste vakt.
 4. Ytterdøren skal forbli låst, så vakten må låse opp innenfra for alle som skal inn i hallen
 5. Vakten kan sitte vaktboden (men dere må følge med på når folk kommer og vil inn i hallen. Treningstidene til Innebandy ligger på hjemmesiden vår og i vaktboden). Ta på gul vest merket VAKT. Ta noen turer rundt i hallen og opp på tribunen i løpet av vakten, for å se at alt er i orden.
 6. I vaktboden ligger branninstruksen for hallen.  Dersom brannalarmen skulle gå er det viktig å evakuert alle fra hallen og garderobene, deretter ringe 110.  Samlingsplass er midt i skolegården.
 7. Vakten skal påse at uvedkommende ikke kommer inn i hallen. Kun spillere og trener fra Bygdø Monolitten innebandy har anledning til å oppholde seg i hallen. Persbråten har ikke ansvar for den «gamle Pershallen» og vi har ikke nøkkel dit.
 8. Vakt 2 skal påse at ballrommet og garderobene låses for kvelden. Hallen skal være ryddet før dere går. Lyset slukkes automatisk. Gjenglemt vannflasker og søppel kastes under trappen. Gjenglemte klær legges i vaktboden. Vakten kan ikke gå før alle spillerne er ute av hallen.
 9. Alarmen kommer på kl 23.00 (da må alle være ute av hallen). Alarmen skrus på automatisk. Vi har ingen oppgave her. Døren smekkes igjen når vakten går.
 10. Nøkkelen legges tilbake i nøkkelskapet i Henriks vei 3, samme kveld.
 11. Dersom det oppstår noen problemer ringer dere Bente Lund Johannessen, 913 30 484.

Det er meget viktig at alle stiller på oppsatt vakt. Dersom vi ikke har vakt kommer ikke spillere inn i hallen, da ytterdøren alltid er låst.

Dette er klubbens viktigste inntektskilde, så her må vi gjøre en skikkelig jobb.

Dere finner skapet her: 

Lokket over tallene skal ALLTID være låst når låsen ikke er i bruk!

Har du tastet feil kode,  nullstiller du ved å skyve ned den midterste bryteren mellom 8- og 9-knappen.

Du må taste kode for å få låst boksen.

 


Sponsorer

Logo Arntzen de Besche
Logo Frogner Bygg Service AS
Logo Soulsport