Gå til hovedinnhold

Hallvakt i helgene

RUTINER FOR HALLVAKTANSVAR I HELGENE

Liste over vaktene finner du her!

Det laget som har hallansvar må møte opp senest 60 minutter før kampstart.

Nøkkelen hentes i Henriks vei 3, Johan Borchgrevink (samme sted som når dere har vaktansvar på kveldene). Link til rutiner for vaktansvar på kveldene.

Det laget som har sekretariatansvar MÅ møte opp SENEST 15 minutter før oppført kampstart.

Hallansvaret består av:

  1. Låse opp hallen 60 minutter før første kamp (og da sørge for å ha hentet nøkkelen i Henriks vei 3 i forkant). Moppe hallen før kampstart. Ytterdøren settes åpen ved å bruke T-nøkkelen i låsen.
  2. Rigge opp sekretariatet. Ta ut to bord og alle stolene. Bord, stoler og utstyrskassen finner dere i ballrommet. Bord og stoler skal settes på plass etter kampen.
  3. Sørge for å ha med dommerpenger og betale dommerne (Satser for dommerne kan finnes her og dommeroppsettet bil lagt ut her uken før kampene skal spilles: her.) . Dommerkvittering finner dere i utstyrskassen. Dommerkvitteringen skal skannes inn og sendes til ‘Bente Lund Johannessen (bjohannessen@deloitte.no) som vil refudere den så fort som mulig.
  4. Skanne inn alle originale kampskjemaer og sende til Mark.DiGiacomo@basket.no senest innen mandag kl 12. I tillegg melde inn alle resultater på SMS, se link for hvordan dere gjør det: her.
  5. Holde orden i hallen, rydde søppel gjennom hele dagen. Påse at garderobene er låst fra gangen, men ikke låst fra hallen. Påse at ikke uvedkommende kommer inn i hallen eller garderobene. Tilskuere skal henvises til tribunen.
  6. Rydde og stenge hallen etter siste kamp. Alt vårt utstyr skal tilbake i ballrommet, slik det sto da dere kom. Alt søppel kastes i søppelkassen under trappen. Kurvene skal tas opp og ballrommet skal låses. Ytterdøren skal smekkes ved at man bruker T-nøkkelen til å frigjøre låsen.

Sekretariatet består av:

Sekretariatsansvaret består av:

  1. Føre kampskjema
  2. Registrere kamphendelser på scoreboard
  3. 24-sekunderstidtagning

Ønsker du et basic sekretariatskurs, last ned denne guiden lagt ut på basket.no sine nettsider. 

Dersom det skulle være uklarheter rundt ansvaret ber vi om at dere tar kontakt med Bente Lund Johannessen i god tid før kampstart (gjerne dager i forveien om det er usikkerhet rundt arrangementsgjennomføring).

HOLD ORDEN I BALLROMMET VÅRT. GJØR DERE KJENT MED RUTIENE PÅ FORHÅND!

Her finner dere nøkkelskapet:

Lokket over tallene skal ALLTID være låst når låsen ikke er i bruk!

Har du tastet feil kode,  nullstiller du ved å skyve ned den midterste bryteren mellom 8- og 9-knappen.

Du må taste kode for å få låst boksen.

 


Sponsorer

Logo Arntzen de Besche
Logo Frogner Bygg Service AS
Logo Soulsport