home about Lag KONTAKT dugnad kamper vaktliste sekreteriat praktisk info
PERSBRÅTEN . BBK

Til medlemmer i Persbråten Basketballklubb

Innkalling til årsmøte i Persbråten BBK 2024

Til medlemmer i Persbråten Basketballklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Persbråten BBK. Årsmøtet avholdes 21. mars 2024, kl 1830 ved Auditoriet ved Persbråten VGS. Adresse: Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2024 til pbbk@pbbk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig én uke før årsmøtet på klubbens nettside www.pbbk.no. https://www.pbbk.no/arsmotet2024 For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Persbråten BBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Persbråten BBK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se https://www.pbbk.no/vedtekter. Spørsmål som gjelder årsmøtet, kan sendes til pbbk@pbbk.no

Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen styret i PBBK

OM KLUBBEN

Persbråten Basketballklubb

Om klubben Persbråten Basketballklubb ble stiftet 28.april 1967. Org. Nr: 977 099 641 Postadresse: Sigbjørn Obstfelders vei 21, 0782 Oslo Hjemmebane: Persbråten VGS Adresse hjemmebane: Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo Draktfarger: Hjemmekamper: Hvit, bortekamper: Rød E-postadresse: pbbk@pbbk.no

PBBK logo fra 2016


Photo of Me

Persbråten Basketballklubb (PBBK) (stiftet 1967) er en av de eldste klubbene i Oslo og Akershus Basketballkrets. PBBK er med omkring 230 aktive spillere også en av de største basketballklubbene i Oslo. PBBKs herrelag spiller i 1. divisjon og vant både sluttspillet og serien i 2002. Herrelaget spilte BLNO i sesongen 2016-2017. PBBKs damelag spilte i regional 1. divisjon frem til og med 2005. PBBK har sitt geografiske tyngdepunkt i omradet Huseby – Voksen – Grindbakken – Hovseter. De fleste av mini- og juniorspillerne går på skolene i området rundt Hovseterhallen, Steinerskolen, Huseby, Hovseter og Voksen skole. PBBKs hjemmebane er nye Persbråtenhallen (ved Hovseter T-banestasjon). Tidligere hjemmebane var Hovseterhallen fram til 2011. Klubben bruker også gamle Pershallen og Holmen skole som treningsbaner. (Husebyhallen ble brukt tidligere).

Vår visjon er: «En basketfamilie som vinner sammen»

LAGSPILLERE

Lagspillere betyr at vi spiller sammen, gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger og kjemper som et lag på eller utenfor basketballbanen

MÅLRETTEDE

Målrettete betyr at vi alltid kjemper for å bli bedre og jobber systematisk med å utvikle oss sportslig og organisatorisk – PBBK skal bli en bedre og bedre klubb for hver sesong!

LEVENDE

Levende betyr at vi er nysgjerrige, nytenkende og at vi hele tiden følger med på utviklingen av nye treningsmetoder og forbedrer oss som enkeltspillere og lagspillere. Som organisasjon betyr levende at vi følger med og gjør endringer og tilpasser oss nye behov hos eksisterende og potensielle medlemmer.
12+
Lag
15+
Trenere
260+
Medlemmer
250+
Spillere
LAG

TRENERE/LAGKONTAKTER OG TRENINGSTIDER

Persbråtens Hjemme og Bortekamper 2021-2022 


Medlemsansvarlig: medlem@pbbk.no


Gutter & Jenter 8-10 år
Jenter 11-12 år
Gutter 11-12 år
Jenter 13-14 år
Gutter 13-14 år
Jenter 15-17 år
Gutter 15 år
Gutter 17 år
Jr Gutter 19 år
1. divisjon Menn
3. divisjon Menn
1. div (internationals)
Skillstrening
2. divisjon Kvinner

KONTAKT

HVOR VI HOLDER TIL

Kontakt oss gjerne!

Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo
https://www.facebook.com/Persbraaten
E-post: pbbk@pbbk.no
Medlemsansvarlig: medlem@pbbk.no
Styrets leder: peder@bestemballasje.no
Nestleder og økonomi: regnskappbbk@gmail.com
Arrangementsansvarlig: pbbkriel@gmail.com
Daglig leder: gm@pbbk.no

Stikk innom for å sjekke ut lagene 🏀 , eller send en melding: