INSTRUKS TIL RYDDEVAKT


Det skal alltid være en ryddeansvarlig under vært easybasketarrangement!


1. Ryddevakt under arrangementet:

- Ansvarlig for rydding i hall, på tribuner og tilhørende områder som vi benytter.

- I løpet av arrangementet sjekkes toaletter. Dersom det flyter av søppel ryddes og kastes dette og fylle på toalettpapir dersom dette er tomt.

Ryddevakt 2 og 3 etter endt arrangement:

- Hallen skal ryddes og tørrmoppes. Moppene står i materialrommet.

- Alt sekretariatsutstyr skal settes på plass i materialrommet.

- Garderobene skal ryddes og søppel kastes i container bak skolen mot t-banen.

- Tribunene skal ryddes. Gulvet på tribunen og trappen skal moppes. Dersom det er sølt f.eks kaffe, eller brus skal dette tørkes opp med våt klut. De som rydder kafeen skal hjelpe til med dette. Alle bord skal tørkes over med våt klut.

Alt kioskutstyret skal ryddes inn i skapet på tribunen. Husk å vaske vaffeljern før det settes inn.


Husk å ha med bøtte, klut og såpe til å vaske opp søl rundt kafeen. Arrangementansvarlig har nøkkel til bøttekott i trappen. Her fyller vi bøttene med vann, men det er ikke anledning til å bruke noe av utstyret i rommet.