Hallvakt i helgene

 

Det laget som har sekretariatansvar - MÅ møte opp SENEST 25 minutter før oppført kampstart.

 


Hallansvaret består av:

 

1. Hent nøkkel i nøkkelboksen ved "På Håret" Hovseter, Gamle Hovsetervei 4, 0768 Oslo. Instruks for å finne nøkkelboksen ligger lenger nede.

 

2. Låse opp hallen 60 minutter før første kamp. Ytterdøren settes åpen ved å bruke T-nøkkelen i låsen.

 

3. Moppe hallen før kampstart.

 

4. Rigge opp sekretariatet. Ta ut to store bord og alle stolene. Sett opp 14 stoler til hvert lag, 5 stoler i sekretariatet, samt 2 innbytterstoler på hver sin side av sekretariatet. Bord, stoler og utstyrskassen finner dere i ballrommet. Bord og stoler skal settes på plass etter kampen på samme plassering som de sto.

 

5. Holde orden i hallen, rydde søppel gjennom hele dagen. Påse at garderobene er låst fra gangen, men ikke låst fra hallen. Påse at ikke uvedkommende kommer inn i hallen eller garderobene. Tilskuere SKAL henvises til tribunen.


6.
Rydde og stenge hallen etter siste kamp. Alt vårt utstyr skal tilbake i ballrommet, slik det sto da dere kom. Alt søppel kastes i søppelkassen under trappen. Kurvene skal tas opp og ballrommet skal låses. Ytterdøren skal smekkes ved at man bruker T-nøkkelen til å frigjøre låsen.

 

 

Sekretariatet består av:

Tre personer på kamper fra U14 og eldre. En tidtager, en 24 sekunders tidtager og en som fører Livekampskjema på klubbens bærbare pc.


Sekretariatsansvaret består av:

1. Digtalt Livekampskjema på klubbens bærbare pc.

2. Tidtaking og registrering av poeng på tavle/scoreboard

3. 24-sekunderstidtagning


Dersom det skulle være uklarheter rundt ansvaret ber vi om at dere tar kontakt med pbbk@pbbk.no i god tid før kampstart (gjerne dager i forveien om det er usikkerhet rundt arrangementsgjennomføring).

HOLD ORDEN I BALLROMMET VÅRT. GJØR DERE KJENT MED RUTIENE PÅ FORHÅND!

 

Finne nøkkel:

Kjør Gamle Hovsetervei mot Hovseter skole (kan gå fra T-banen)

Etter ca 150m, kommer dere til "På Håret" frisørsalong på venstre side.
Gå inn i bakgården. Like rundt hjørnet til høyre, finner dere nøkkelboksen. Koden mottar dere på mail.Oppskrift for å låse:


1. Legg inn nøkkel

2. Hold luken åpen

3. Trykk ned svart iten knapp nederst på tastaturet.

 

4. Slå inn koden tilsendt på mail.

 

5. Hold den sølvgrå knappen nede og lukk igjen. Den vil da låse seg.