Gå til hovedinnhold

Hallvakt i helgene

RUTINER FOR HALLVAKTANSVAR I HELGENE

Liste over vaktene finner du her!

Det laget som har hallansvar må møte opp senest 60 minutter før kampstart.

Link til rutiner for vaktansvar på kveldene.

Det laget som har sekretariatansvar MÅ møte opp SENEST 15 minutter før oppført kampstart.

Hallansvaret består av:

 1. Hent nøkkel i nøkkelboksen ved "På Håret" Hovseter, Gamle Hovsetervei 4, 0768 Oslo. Instruks for å finne nøkkelboksen ligger lenger nede.
 2. Låse opp hallen 60 minutter før første kamp. Ytterdøren settes åpen ved å bruke T-nøkkelen i låsen.
 3. Moppe hallen før kampstart.
 4. Rigge opp sekretariatet. Ta ut to store bord og alle stolene. Sett opp 14 stoler til hvert lag, 5 stoler i sekretariatet, samt 2 innbytterstoler på hver sin side av sekretariatet. Bord, stoler og utstyrskassen finner dere i ballrommet. Bord og stoler skal settes på plass etter kampen på samme plassering som de sto.
 5. Sørge for å ha med dommerpenger og betale dommerne (Satser for dommerne kan finnes her) . Dommerkvittering finner dere i utstyrskassen. Dommerkvitteringen skal skannes inn og sendes til Knut Halvor Stensrud på egen e-postadresse regnskappbbk@gmail.com som vil refudere den så fort som mulig. Dersom betaling skjer via VIPPS MÅ ta bilde av VIPPS kvitteringen. Dere kan da sende en oppstilling til Knut Halvor som viser hvilke kamper dere har betalt for.
 6. Skanne inn alle originale kampskjemaer og sende til axel.langaker@basket.no senest innen mandag kl 12.Vedlegget må være en PDF. Bilde av kampskjemaet godtas ikke. MERK: Format SKAL være av formen: "RØ GU17 Persbråten EB85 1 14.10.2018"  Kopi sendes til pbbk@pbbk.no. Lagkontakt er ansvarlig for å melde inn resultatet i appen MinBasket. Dette skal ikke hallvakten gjøre.  
 7. Holde orden i hallen, rydde søppel gjennom hele dagen. Påse at garderobene er låst fra gangen, men ikke låst fra hallen. Påse at ikke uvedkommende kommer inn i hallen eller garderobene. Tilskuere SKAL henvises til tribunen.
 8. Rydde og stenge hallen etter siste kamp. Alt vårt utstyr skal tilbake i ballrommet, slik det sto da dere kom. Alt søppel kastes i søppelkassen under trappen. Kurvene skal tas opp og ballrommet skal låses. Ytterdøren skal smekkes ved at man bruker T-nøkkelen til å frigjøre låsen.

Sekretariatet består av:

Sekretariatsansvaret består av:

 1. Føre kampskjema
 2. Registrere kamphendelser på scoreboard
 3. 24-sekunderstidtagning

Ønsker du et basic sekretariatskurs, last ned denne guiden lagt ut på basket.no sine nettsider. 

Dersom det skulle være uklarheter rundt ansvaret ber vi om at dere tar kontakt med Bente Lund Johannessen i god tid før kampstart (gjerne dager i forveien om det er usikkerhet rundt arrangementsgjennomføring).

HOLD ORDEN I BALLROMMET VÅRT. GJØR DERE KJENT MED RUTIENE PÅ FORHÅND!

Finne nøkkel:

Kjør Gamle Hovsetervei mot Hovseter skole (kan gå fra T-banen)

Etter 200m, kommer dere til "På Håret" frisørsalong på venstre side.

Gå inn i bakgården. Like rundt hjørnet til høyre, finner dere nøkkelboksen. Koden mottar dere på mail.

 

Oppskrift for å låse:

1. Legg inn nøkkel

2. Hold luken åpen

3. Trykk ned svart iten knapp nederst på tastaturet.

4. Slå inn koden tilsendt på mail.

5. Hold den sølv grå knappen nede og lukk igjne. Den vil da låse seg.