Gå til hovedinnhold

Bli med på NBBF's undersøkelse om foreldrevett

Publiser kl 08:17 21.01.2019
Av: Jakob Lund Johannessen

Norges Basketballforbund ønsker å fornye foreldrevettreglene. Foreldrevettreglene vil være et sett med holdningsskapende retningslinjer som NBBF ønsker at alle foreldre og foresatte forholder seg til i basketballsammenheng. Dette gjør de for å tydeliggjøre forventningene og samspillet mellom foreldre og barn-, ungdom- og klubb.

Du kan lese mer om prosjektet her:
https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Bli-med-%C3%A5-lag-NBBFs-foreldrevettregler.aspx

NBBF setter stor pris på hvis du har anledning til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen kan finnes her:
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=692705X161838629X58123