Gå til hovedinnhold

Årsmøte 2020 utsettes - vi kommer tilbake med ny dato

Publiser kl 15:59 02.02.2020
Av: Jakob Lund Johannessen

Årsmøtet var planlagt 19. mars 2020. Pga. pågående situasjonen med Koronavirus utsettes møtet. Vi kommer tilbake med ny dato. 

 

Årsmøtet 2020 blir torsdag 19. mars 2020 kl. 1830 i Persbråten VGS (Hovedbygningen), Gamle Hovseter vei 1. Møterom Pegasus teori. 

Før det formelle årsmøtet vil det være servering og et innledningsforedrag ved Magnus Midtvedt. 

NB! Sakspapirene ligger nederst på siden. 

NB2! Det legges opp til at vi avholder årsmøtet så sant det lar seg gjennomføre jf. informasjon fra Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

Dagsorden 

 1. Godkjenne innkalling 
 2. Godkjenne dagsorden 

 3. Valg av ordstyrer 
 4. Valg av referent 

 5. Valg av to til å signere Protokollen 
 6. Godkjenne antall stemmeberettigede 

 7. Årsberetningen for 2019 
 8. Årsregnskap for 2019 med revisors beretning 

 9. Budsjett for 2020 
 10. Fastsettelse av kontingent og treningsavgifter. 

 11. Innkomne forslag:  

12. Valg. 

a. Leder (ikke på valg ) 
b. Nestleder (på valg) 
c. To styremedlemmer (to på valg) 
d. Vararepresentanter (ikke på valg, to ble valgt for to år i 2019) 
e. Valg av kontrollutvalg 
f. Valgkomite 

13. Annet 

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, hadde frist for innsending (pbbk@pbbk.no) senest to uker før årsmøtet. Styret har ikke mottatt forslag til saker innen fristen.  

Saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Medlemmer er varslet pr. e-post om at dokumentene er tilgjengelig på pbbk.no. Dersom noen ønsker dokumentene tilsendt på e-post, ber vi beskjed til Siri W. Bogen på e-post siri.bogen@gmail.com.  

 

Oslo, 2.2.2020/9.3.2020 

Styret 

Bli med da vel, så blir vi bedre kjent med deg og du med klubben vår. 

Årsberetning 2019: Trykk her Aktivitetsregnskap 2019: Trykk her

Forslag til nye vedtekter: Trykk her

Forslag til endringer i vedtektene: 

Trykk her