Gå til hovedinnhold

Årsmøte 2020 blir 28. mai kl. 1830. Magnus Midtvedt kommer! Bli med!

Publiser kl 15:59 02.02.2020
Av: Jakob Lund Johannessen

Årsmøtet blir torsdag 28. mai kl. 1830. Møtet var planlagt 19. mars, men pga. situasjonen med Koronavirus måtte møtet utsettes. 

Før det formelle årsmøtet vil det være servering og et innledningsforedrag ved Magnus Midtvedt. 

NB! Sakspapirene ligger nederst på siden. 

NB2! Utsettelsen er i tråd med retningslinjer fra Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

Dagsorden 

 1. Godkjenne innkalling 
 2. Godkjenne dagsorden 

 3. Valg av ordstyrer 
 4. Valg av referent 

 5. Valg av to til å signere Protokollen 
 6. Godkjenne antall stemmeberettigede 

 7. Årsberetningen for 2019 
 8. Årsregnskap for 2019 med revisors beretning 

 9. Budsjett for 2020 
 10. Fastsettelse av kontingent og treningsavgifter. 

 11. Innkomne forslag:  

12. Valg. 

a. Leder (ikke på valg ) 
b. Nestleder (på valg) 
c. To styremedlemmer (to på valg) 
d. Vararepresentanter (ikke på valg, to ble valgt for to år i 2019) 
e. Valg av kontrollutvalg 
f. Valgkomite 

13. Annet 

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, hadde frist for innsending (pbbk@pbbk.no) senest to uker før årsmøtet. Styret har ikke mottatt forslag til saker innen fristen.  

Saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Medlemmer er varslet pr. e-post om at dokumentene er tilgjengelig på pbbk.no. Dersom noen ønsker dokumentene tilsendt på e-post, ber vi beskjed til Siri W. Bogen på e-post siri.bogen@gmail.com.  

 

Oslo, 2.2.2020/9.3.2020 

Styret 

Bli med da vel, så blir vi bedre kjent med deg og du med klubben vår. 

Årsberetning 2019: Trykk her

Aktivitetsregnskap 2019: Trykk her

 

Forslag til nye vedtekter: Trykk her

Forslag til endringer i vedtektene: 

Trykk her

Forslag til budsjett: ;

Trykk her