Gå til hovedinnhold

Alle kamper og arrangementer er avlyst inntil videre pga. Koronavirus - oppdatert 28. april 2020

Publiser kl 11:12 11.03.2020
Av: Jakob Lund Johannessen

12. mars besluttet klubben å avlyse alle treninger i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene. Det betyr at alle hallvakter mm. utgår. 

Klubben har så vidt startet opp igjen med treninger. Dette gjennomføres i tråd med veileder fra Norges Idrettsforbund. Klubben har ikke mulighet til å tilby trening for alle lag og grupper. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med trener, lagkontakt eller noen av styremedlemmene. Kontaktinformasjon til styremedlemmene ligger her: https://pbbk.no/organisasjon

Norges Basketballforbund (NBBF) besluttet 11. mars at alle kamper avlyses for resten av sesongen. Det er foreløpig ikke tatt beslutning om U16NM og U19NM. 

Siden vi ikke har kapasitet til å oppdatere siden fortløpende, viser vi til informasjon fra Norges Basketballforbund og region øst:

https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/

https://www.basket.no/regioner/region-ost/2019/koronaoppdatering/

Årsmøtet som var berammet 19. mars utsettes inntil videre. Se egen sak om møtet her: https://pbbk.no/nyheter/145

På vegne av styret,

Siri

mobil 971 07 455