Gå til hovedinnhold

Seriekamper - oppdatert med ny informasjon 26. okt

Publiser kl 17:28 08.10.2020
Av: Jakob Lund Johannessen

Klubben må ta hensyn til smittevern og ber derfor om at tilskuere om å følge instruksjonene i hallen og smittevernreglene som gjelder i Oslo.

Antall tilskuere må begrenses til maksimalt 20 personer. Vi ber derfor om at maks 5 tilskuere per lag for å overholde gjeldende smittevernregler i Oslo kommune. Vi ber om at alle tilskuere registrere seg ved inngangen og trekker opp på tribunen. Vi ber også om at alle forlater hallen så raskt som mulig etter kamper slik at vi minimerer antall personer i hallen. 

Spillere og lagapparat blir registrert via Turneringsadmin og digitalt kampskjema. Vi oppfordrer egne og gjestende lag om ha oppdaterte informasjon før adkomst. 

Slik situasjonen er nå, vil klubben ikke ha kiosk. Vi håper at smittesituasjonen bedrer seg slik at vi kan starte opp igjen et enkelt kiosktilbud.

Velkommen og lykke til med sesongen!

Siste oppdaterte veileder for gjenåpning av idretten vår finner du her: 

https://www.basket.no/siteassets/nbbf---dokumenter/veiledere/nbbf-veileder-gjenapning-av-basketaktiviteter.pdf