Gå til hovedinnhold

Velkommen til årsmøtet 9. juni 2021 (ny dato!)

Publiser kl 17:33 28.01.2021
Av: Jakob Lund Johannessen

Årsmøtet blir onsdag 9. juni kl. 1830 i Pershallen. Møtet var planlagt 25. mars og deretter 26. mai, men pga. smittevernreglene i Oslo har styret besluttet  å utsette møtet til senere slik at vi kan få til et fysisk møte. Dersom smittevernreglene ikke tillater at møtet holdes innendørs, gjennomfører vi møtet ute slik som i fjor. Hvis maksgrensen på 10 personer gjelder 9. juni blir arrangementet et digitalt arrangmentet. Merk utsettelsen av årsmøtet er i tråd med retningslinjer fra Norges idrettsforbund. 

Før det formelle årsmøtet vil det være servering og et innledningsforedrag ved Orji Okoroafar. Vi tror unge og eldre kan ha glede av hans foredrag. 

NB! Sakspapirene ligger nederst på siden. 

Dagsorden 

 1. Godkjenne innkalling 
 2. Godkjenne dagsorden 

 3. Valg av ordstyrer 
 4. Valg av referent 

 5. Valg av to til å signere Protokollen 
 6. Godkjenne antall stemmeberettigede 

 7. Årsberetningen for 2020
 8. Årsregnskap for 2020 med kontrollutvalgets uttalelse 

 9. Budsjett for 2021 
 10. Fastsettelse av kontingent og treningsavgifter. 

 11. Innkomne forslag:  

12. Valg. 

a. Leder (på valg) 
b. Nestleder (ikke på valg) 
c. Minst ett styremedlem, helst bør årsmøtet velge to styremedlemmer for å redusere sårbarhet  (en på valg) 
d. Minst ett varamedlem (to på valg) 
e. Valg av kontrollutvalg 
f. Valgkomite 

13. Annet 

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, hadde frist for innsending (pbbk@pbbk.no) senest to uker før årsmøtet. Styret har per 11. mai ikke mottatt forslag til saker. Hvis du har forslag som skal behandles, må det sendes til siri.bogen@gmail.com senest 12. mai 2021.   

Saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig her senest én uke før årsmøtet. Medlemmer blir varslet pr. e-post om at dokumentene er tilgjengelig på pbbk.no. Dersom noen ønsker dokumentene tilsendt på e-post, ber vi beskjed til Siri W. Bogen på telefon 971 07 455.

 

Oslo, 4.2.2021/11.5.2021 

Styret 

 

Årsmelding 2020: Trykk her

Aktivitetssregnskap 2020: Trykk her

Budsjettforslag 2021 - Trykk her

 

Årsmøtet blir 26. mai kl. 1830 og ikke torsdag 25. mars som tidligere varslet. Styret ønsker helst at møtet kan gjennomføres som et fysisk møte. Det er årsaken til at møtet utsettes. 

Klubben har vært så heldige å Orji Okoroafor til å holde et innledningsforedrag før det formelle årsmøtet starter. Orji har en lang karriere bak seg som elitespiller i flere norske klubber. Han spiller nå på BLNO-laget til Ammerud Basket og jobber på Persbråten VGS, så det kan være du har møtt på han i hallen. Vi gleder oss til å høre hans historie. 

Legg merke til: