Gå til hovedinnhold

Det er lov for unge under 20 år å trene ute (oppdatert 29. april)

Publiser kl 17:06 01.02.2021
Av: Jakob Lund Johannessen

I Oslo er muligheter for trening og idrett svært begrenset. Treningssentre og innendørs idrettsanlegg skal holdes stengt for alle aldersgrupper. 

Klubben forsøker å legge til rette for treninger utendør. Vi klarer dessverre ikke å få dette til for de yngste spillerne. Er du tvil om det er trening for ditt lag, ta kontakt med treneren eller lagkontakten. Styret jobber for at trening innendørs skal bli tillatt. 

Dette gjelder i Oslo pr. i dag:

For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 20 personer utendørs. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 20 som deltar.

Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 10 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Oppdatert smittevernveileder finner dere her